BẢNG BÁO GIÁ

Thu, 14 Nov 19 09:50:53 +0000

DANH THIẾP

BẢNG GIÁ IN DANH THIẾP KHÁCH CÁ NHÂN 0911.838.853

SỐ LƯỢNG

05 HỘP

10 HỘP

20 HỘP

không cán màng

80,000

110,000

190,000

cán màng 2 mặt

90,000

120,000

200,000

 TỜ RƠI

BẢNG BÁO GIÁ IN TỜ RƠI A5 0909.059.149

SỐ LƯỢNG

2.000 TỜ

3.000 TỜ

5.000 TỜ

10.000 TỜ

20.000 TỜ

C 100

660,000

830,000

1,200,000

1,800,000

2,900,000

C 150

750,000

1,000,000

1,700,000

2,100,000

3,700,000

C 200

1,150,000

1,600,000

2,100,000

3,400,000

5,500,000

 

BẢNG BÁO GIÁ IN TỜ RƠI A4 0909.059.149

SỐ LƯỢNG

1.000 TỜ

2.000 TỜ

3.000 TỜ

5.000 TỜ

10.000 TỜ

20.000 TỜ

C 100

620,000

780,000

1,000,000

1,600,000

2,800,000

5,200,000

C 150

710,000

980,000

1,300,000

1,900,000

3,500,000

6,800,000

C 200

1,100,000

1,500,000

1,700,000

3,000,000

5,300,000

10,400,000


BẢNG BÁO GIÁ IN TỜ RƠI A3 0909.059.149

SỐ LƯỢNG

1.000 TỜ

2.000 TỜ

3.000 TỜ

5.000 TỜ

10.000 TỜ

C 100

1,100,000

1,500,000

2,200,000

2,900,000

5,400,000

C 150

1,300,000

2,000,000

2,800,000

3,700,000

6,900,000

C 200

2,100,000

3,100,000

3,400,000

6,400,000

10,700,000

BÌA KẸP HỒ SƠ (FOLDER)

IN BÌA KẸP HỒ SƠ GIẤY BRISTOL 280GSM 0909.059.149

SỐ LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

THÀNH TIỀN

THỜI GIAN

500

9,500

4,750,000

5 NGÀY

1000

5,700

5,700,000

5 NGÀY

2000

4,060

8,120,000

7 NGÀY

3000

3,600

10,800,000

8 NGÀY

4000

3,400

13,600,000

8 NGÀY

5000

3,300

16,500,000

8 NGÀY

10000

3,100

31,000,000

10 NGÀY

BIỂU MẪU

BIỂU MẪU GIÁY FO A5(FO 60)

BIỂU MẪU GIÁY FO 60 A4

SỐ LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

THÀNH TIỀN

SỐ LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

THÀNH TIỀN

20

19,500

390,000

20

30,000

600,000

30

18,000

540,000

30

29,000

870,000

40

17,000

680,000

40

28,000

1,120,000

50

16,500

825,000

50

27,500

1,375,000

100

14,500

1,450,000

100

26,500

2,650,000

200

13,000

2,600,000

200

23,500

Quach Luan-->

Top