Bao Thư 12x22cm (giấy fort 100gsm)

Bao Thư 12x22cm (giấy fort 100gsm)

Thành tiền

Bao Thư 12x22cm (giấy fort 100gsm)

In offset 1 mặt ngoài, bế dán thành phẩm

1 sấp 100 cái, nắp có dán keo

Thời gian 4 ngày từ lúc nhận file in


CÔNG TY IN ẤN QUANG MINH
  (028) 71065357
 inanquangminh@gmail.com
 fb.com/inquangminh

Top