Bao ThÆ° A4 (25x35cm) Fort 120gsm

Thành tiền

Bao ThÆ° A4 (25x35cm) Fort 120gsm

  • Giấy Fort 120gsm, In offset 1 mặt
  • Kích thÆ°á»›c 25x35cm (Đựng A4)
  • Bế dán thành phẩm bao thÆ°


  • Có duyệt mẫu (thời gian từ 24 - 36 tiếng): cá»™ng thêm 90.000Ä‘
  • Nắp dán keo thời gian cá»™ng thêm 2 ngày.
  • Giá chÆ°a bao gồm thiết kế mẫu, vui lòng thêm 10% VAT khi thanh toán.
  • Liên hệ phòng kinh doanh : (028) 7106 5357
Top