Bao Thư 25 x 35cm Giấy C150gsm

Thành tiền

Bao Thư 25 x 35cm Giấy C150gsm

  • Giấy C150gsm, In offset 1 mặt
  • Kích thước 25x35cm (Đựng A4)
  • Bế dán thành phẩm bao thư
  • Có duyệt mẫu (thời gian từ 24 - 36 tiếng): cộng thêm 90.000đ
  • Nắp dán keo thời gian cộng thêm 2 ngày.
  • Giá chưa bao gồm thiết kế mẫu, vui lòng thêm 10% VAT khi thanh toán.
  • Liên hệ phòng kinh doanh : (028) 7106 5357


Top